Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu

O nas

Agencja Ochrony osób i mienia Special Patrol działa na rynku od 2016r. Posiadamy koncesję na działalność w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o numerze L-0268/16.

czytaj więcej

Aktualności

Recertyfikacja kursu KPOF

Zapraszamy Państwa na kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (obowiązek Recertyfikacji co 5 lat)