Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu

Formularz zgłoszeniowy

Na chwilę obecną brak nowych ogłoszeń o pracę. 

Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o pracę podczas zabezpieczenia imprezy 27 Pol'and'Rock Festival (dawniej Woodstock) 29.07.2021 do 31.07.2021 r. - Lotnisko Makowice - Płoty.

Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
E-mail
Telefon kontaktowy
Preferowana kuchnia
wegetariańska
polowa
Rozmiar koszulki
Zdjęcie (rozdzielczość minimum 800x800 pikseli, format JPG)
Dostępność
Informacje dodatkowe
Czy pracowałeś podczas zabezpieczenia festiwalu Przystanek Woodstock
tak
nie
W jakich latach
Posiadane kwalifikacje
Pracownik Ochrony Fizycznej wpisany na listę KPOF
Pracownik Służb Porządkowych
Pracownik Służby Informacyjnej
Nie posiadam żadnych kwalifikacji związanych z ochroną osób i mienia
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony przetwarzania danych osobowych, informujemy iż:
  1. Administratorem podanych w kwestionariuszu danych osobowych jest Marek Jasiński Akcja Serca, z siedzibą w Nowym Targu 34-400, Oś. Wincentego Witosa 19/4.
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby zatrudnienia podczas Pol`and`Rock 2018, co oznacza również konieczność ich powierzania organizatorowi i innym podmiotom biorącym udział w organizacji wydarzenia, w tym przygotowującym identyfikatory.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz wnioskowania o ich poprawienie oraz usunięcie. Ponadto mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie, a także zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
  4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów dotyczących ochrony osób i mienia, a nadto wynika z potrzeby realizacji postanowień umowy.
  5. Dane przetwarzane i przechowywane będą wyłącznie w sposób i w czasie uzasadnionym prowadzoną współpracą oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Regulamin

Wyrażam Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby zatrudnienia podczas 26 Pol'and'Rock Festival.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: info@special-patrol.pl lub pod numery telefonu: 792-211-002, 533-211-170.