Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu

O nas

Agencja Ochrony osób i mienia Special Patrol działa na rynku od 2016r. Posiadamy koncesję na działalność w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o numerze L-0268/16.

W 2016 roku firma Akcja Serca, której elementem jest Special Patrol była głównym wykonawcą zabezpieczenia festiwalu Przystanek Woodstock – jednego z największych festiwali muzycznych na świecie. Podczas tej edycji pierwszy raz w historii Festiwalu pojawiło się ogrodzenie całego terenu a sama impreza otrzymała status Imprezy Podwyższonego Ryzyka. W tak wyjątkowych okolicznościach to właśnie naszej firmie zaufali organizatorzy tj. Fundacja WOŚP oraz agencja koncertowa Złoty Melon. Zabezpieczenie przebiegło bez zakłóceń i zostało bardzo wysoko ocenione przez organizatorów, służby współpracujące oraz Policję.

Podczas realizacji powierzonych zadań w zależności od ich rodzaju zatrudniamy osoby posiadające wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej, członków Służb Porządkowych lub pracowników Służb Informacyjnych. Wszyscy nasi pracownicy posiadają doświadczenie w pracy podczas zabezpieczania rozmaitych wydarzeń (koncertów, meczów piłki nożnej, meczów żużlowych itp.) wielu z nich wywodzi się m.in. z formacji policyjnych, wojskowych i rządowych.  Do koordynacji zadań ochrony podczas wykonywania usługi zatrudniamy najlepszych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

W roku 2017 pracownicy Special Patrol pracowali podczas zabezpieczenia jubileuszowego 25. Finału WOŚP w Warszawie. Do ich zadań poza zabezpieczeniem Imprezy masowej tj. koncertu pod PKiN oraz Biegu „Policz się z Cukrzycą” należało także zabezpieczenie namiotów, które w tym roku zastąpiły studio telewizyjne oraz ochrona osobista Prezesa Fundacji WOŚP Jerzego Owsiaka. Ochrona została wysoko oceniona przez Policję, a co za tym idzie Finał został uznany za jeden z bezpieczniejszych w przekroju kilku lat.