Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu
Aktualności

Recertyfikacja kursu KPOF

Zapraszamy Państwa na kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (obowiązek Recertyfikacji co 5 lat)

Obowiązkiem odbycia szkolenia doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony, objęci są wszyscy ochroniarze wpisani na listę KPOF, którzy chcą przedłużyć swój wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony we właściwej, co do miejsca zamieszkania Komendzie Wojewódzkiej Policji.

WAŻNE! W związku z tym, że ustawa deregulująca zawód pracowników ochrony weszła w życie 1 stycznia 2014 roku- najpóźniej 5 lat od tego moment, trzeba przedstawić we właściwej komendzie policji świadectwo ukończenia szkolenia doskonalącego.
Jeśli nie chcesz stracić uprawnień KPOF, pamiętaj że masz czas do 1 stycznia 2019 roku . Oznacza to, że w praktyce kurs doskonalący Kwalifikowanego Pracownika Ochrony, musisz odbyć do końca 2018 roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji  z dnia 15 stycznia 2016 r. W sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Czas trwania kursu: 40 godzin (zjazdy weekendowe dostosowane do kursantów)
Cena kursu: 499 zł./osoba.
Termin kursu: Luty/marzec 2018.

Program:
- 8 godzin (łącznie) wykładów i zajęć praktycznych z zasad udzielania pierwszej pomocy- możliwość uzyskania uprawnień ratownika po wykupieniu dodatkowego szkolenia.
- 4 godziny wykładów z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
- 12 godzin zajęć praktycznych obejmujących pełne wyszkolenie strzeleckie,
- 16 godzin w formie zajęć praktycznych z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych.
 
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów:
-specjalistów z zakresy medycyny pola walki,
-doświadczonych instruktorów strzelectwa i samoobrony
-funkcjonariuszy służb państwowych
 
Zajęcia teoretyczne prowadzone w formie konferencji multimedialnej, oparte na ciekawych prezentacjach i filmach.
Zajęcia praktyczne odbywają się z użyciem specjalnych mat, ćwiczebnego sprzętu do samoobrony i technik interwencji.
Szkolenie strzeleckie odbywa się z wykorzystaniem broni, którą na co dzień wykorzystują w swojej pracy Kwalifikowani Pracownicy Ochrony. Istnieje możliwość rozszerzenia szkolenia strzeleckiego o kurs dla osób ubiegających się o „Pozwolenie na broń- legitymacji  osoby dopuszczonej do posiadania broni”. 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

Ewa +48 533 211 170