Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu

Audyt bezpieczeństwa

Grono wyspecjalizowanych pracowników z zakresu systemów informatycznych, prawa oraz bezpieczeństwa publicznego może przeprowadzić audyt związany z:
- ochroną danych osobowych,
- zabezpieczeniem obiektu oraz wyznaczeniem stref bezpieczeństwa,
- ochroną tajemnic firmy przez pracowników oraz kontrahentów.
 
Podczas audytu bezpieczeństwa, w zależności od zlecenia wykonywane są następujące czynności:
- sprawdzenie systemów informatycznych służących do przetwarzania chronionych informacji,
- sprawdzenie warunków technicznych i fizycznych w jakich przetwarzane są poufne informacje,
- identyfikacja oraz sprawdzenie zbiorów, w których są lub będą przetwarzane informacje chronione,
- sporządzenie poufnego raportu na temat stanu bezpieczeństwa firmy,
- przedstawienie sugestii związanych z poprawą polityki bezpieczeństwa sprawdzanego podmiotu,
- szkolenie z zakresu zachowania poufności danych.
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
- na adres e-mail: biuro@special-patrol.pl
- pod numery telefonu: 792-211-002 lub 533-211-170