Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu

Ochrona osobista

Oferujemy różne warianty ochrony osobistej zarówno podczas pojedynczych wydarzeń, jak i ochronę długoterminową. Przez cały okres trwania usługi wykfalifikowani pracownicy znajdują się w bliskim otoczeniu ochranianej osoby. Warunki ochrony ustalane są w oparciu o preferencje ochranianej osoby oraz optymalne sposoby zapewnienia jej bezpieczeństwa. Dla każdego zlecenia ustalany jest indywidualny plan działań.

Pracownicy oddelegowani do ochrony osobistej stanowią grupę doskonale wyszkoloną, wyposażeni są w odpowiednie środki łączności, które zwiększają poziom bezpieczeństwa. Agenci ochrony osobistej dysponują nowoczesnym sprzętem, zapewniającym pełne bezpieczeństwo klienta. Wszelkie działania podejmowane są w sposób bardzo dyskretny, ale gwarantujący pełne bezpieczeństwo ochranianej osoby. Do powyższych działań delegujemy osoby o bardzo wysokim stopniu kultury osobistej, posiadających wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
- na adres e-mail: biuro@special-patrol.pl
- pod numery telefonu: 792-211-002 lub 533-211-170