Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu

Ochrona imprez

Do zabezpieczenia imprez masowych oddelegowani są przez nas pracownicy ochrony posiadający wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej, Służby Informacyjnej oraz Porządkowej, którzy mają doświadczenie w tego typu pracy. Osoby, z którymi współpracujemy są doskonale wyszkolone oraz odpowiednio wyselekcjonowane do powierzonych im zadań. W razie wystąpienia sytuacji wyjątkowych nasi pracownicy są wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego i najnowocześniejszy sprzęt łączności. Każda osoba przechodzi dodatkowe  szkolenie z zakresu Ochrony Imprez Masowych, co daje rękojmie świadczenia usług najwyższej jakości.

Jako jedyna w firma w Polsce koordynowaliśmy i zabezpieczaliśmy pod kątem bezpieczeństwa Festiwal Przystanek Woodstock posiadający status imprezy o podwyższonym ryzyku. Bazując na doświadczeniu z zabezpieczenia tak dużego przedsięwzięcia, jesteśmy w stanie zabezpieczyć każdą imprezę masową czy też imprezę masową podwyższonego ryzyka. Usługę ochrony imprez świadczymy zgodnie z wymogami "Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych” oraz wymaganiami organizatora wydarzenia. Podczas wykonywania usługi praca ochrony koordynowana jest przez profesjonalne Centrum Dowodzenia, w którym pracują osoby posiadające doświadczenie zdobyte na rozmaitych imprezach.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
- na adres e-mail: biuro@special-patrol.pl
- pod numery telefonu: 792-211-002 lub 533-211-170