Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu

Ochrona fizyczna obiektów

Zapewniamy kompleksowe zabezpieczenie obiektów:
- przemysłowych,
- zakładów pracy,
- biurowców,
- magazynów,
- obiektów handlowo-usługowych,
- obiektów użyteczności publicznej (instytucje państwowe, banki, urzędy, szkoły),
- domów i mieszkań prywatnych.

Dla każdego obiektu opracowujemy specjalny „Plan Ochrony”, który pozwala na zoptymalizowanie zabezpieczenia obiektu. Ochrona fizyczna wykonywana jest we wszystkich strefach chronionego obiektu: wewnętrznej, zewnętrznej i peryferyjnej. W zależności od zleceń realizujemy ochronę w formach posterunków doraźnych, posterunków stałych, patroli. Instalujemy monitoring pomieszczeń, obiektów.

Pracownicy realizujący fizyczną ochronę obiektów posiadają koncesję oraz specjalne przeszkolenie. W czasie służby ochrona posiada stałą łączność z centrum, która pozwala w krótkim czasie podjąć dodatkowe działania przez Grupy Interwencyjne lub w razie potrzeby przez Policję.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
- na adres e-mail: biuro@special-patrol.pl
- pod numery telefonu: 792-211-002 lub 533-211-170